Odluka cirkvi a štátu?
Ale i celej kultúry!

S prepočtom, koľko ostane z daní a koľko pôjde do zvončeka.
 

Keď sa povie kultúra, čo myslíte je najnavštevovanejším živým “vystúpením” počas roka? Sú to divadelné predstavenia, koncerty? Nie, sú to bohoslužby. V roku 2015 zaznamenali divadlá 1 606 000 návštevníkov. V tom istom roku bolo len v košickej arcidiecéze rozdaných 11 500 000 Eucharistií – pravdepodobne rovnaký počet účastníkov omše absolvoval, no neprijímal. A to je len v rímskokatolíckych kostoloch.

 

Ak talianské opery sa rátajú ako súčasť kultúry Slovenska, prečo nie aj miestna pobočka Rímskej cirkvi? Kresťanstvo (či protestantské, katolícke alebo ortodoxné) sa nedá oddeliť od kultúry tých, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. Dokonca aj medzi tými, ktorí nejdú každú nedeľu do chrámu (alebo v sobotu v prípade Židov a Adventistov), väčšina participuje na náboženských obradoch v súvislosti s narodením, manželstvom a úmrtím ako aj na istých sezónných sviatkoch a pútiach.

 

omsaAle ako je to férové k ateistom, ktorí v Boha neveria, no musia podporovať náboženské organizácie? Tú istú otázku možno položiť v súvislosti s inými oblasťami kultúry (cirkvi sú financované v rámci rozpočtu ministerstva kultúry). Ako je férové, že metalista musí podporovať filharmonický orchester, hudbu, ktorú nemusí, lebo ho uspáva? No jeho slovenská metalová kapela nedostane od štátu ani cent? Prečo by niektoré oblasti kultúry, športu, zábavy, rekreácie atď. mali byť financované z našich daní viac ako iné a niektoré nedostanú nič?

 

Zoberme si RTVS, ktorá dostane vrátane koncesionárskych poplatkov 105 mil Eur. Tie predstavujú formu dane, ktorá jej dáva konkurenčnú výhodu oproti komerčným televíziam. Podobne ako ony má aj príjem z reklamy. Napr. v USA verejnoprávne televízie nevysielajú komerčnú reklamu. Takže RTVS nám tu len duplikuje funkciu komerčných televízií. A ako je to vôbec férové voči tým, ktorí ju vôbec nepozerajú a rádio nepočúvajú?

 

Viacero politických strán predstavilo plán odluky cirkvi a štátu, posledný krát sme čítali na bilboardoch slogany “Nech žije cirkev! Ale za vlastné!”. Suma peňazí, ktorú smeruje zo štátneho rozpočtu všetkým registrovaným cirkvám je zanedbateľná v porovnaní so sumou, ktorú dostávajú iné oblasti kultúry. Celkové náklady na kultúru zo štátneho rozpočtu sú 579 mil. Eur. Len 39 mil. Eur ide cirkvám.

 

Pozrime sa, koľko teda jednotlivci prispievajú na kultúru a cirkev. Zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 884 Eur v roku 2016 zaplatil 8600 Eur v daniach. Z toho 173 Eur za rok bolo pre kultúru a z toho 11 Eur pre cirkvi. A na rozdiel od ostatných oblastí kultúry, financovanie cirkví štátom je opodstatnené tým, že počas komunizmu prišli o značnú časť svojho majetku a teda aj o príjmy z nájmu, ktoré mali v minulosti. Bolo by nespravodlivé prestrihnúť len tok peňazí daňovníkov pre cirkvi a naďalej nútiť daňových poplatníkov dotovať RTVS, propagáciu turizmu v Tatrách, opery, filharmónie atď.

 

Ako by cirkvi fungovali, keby neboli dotované štátom? Ak by sme odhliadli od toho, že je treba ešte doriešiť reštitúcie majetku cirkví, ako to bolo schválené zákonom v Čechách a viedlo dokonca k dočasnému navýšeniu príjmu|, cirkvi by potrebovali ročne 39 miliónov Eur. Výskum uvádza, že viac ako 30% Slovákov navštevuje bohoslužby každú nedeľu. Tých 30% dospelej populácie Slovenska predstavuje okolo 1,3 milion aktívnych kresťanov. Koľko extra by musel každý z nich prispieť ročne? 30 Euro! Menej ako 1 Euro do zvončeka každú nedeľu. Je to nerealistické?

 

Ukončenie podpory kultúry zo strany štátu musí ísť ruka v ruke so znížením daní, keďže 579 miliónov by už nebolo potrebných dodať do rozpočtu. Najvhodnejším miestom pre zníženie daní, aby pozitívny efekt pocítil každý naprieč všetkými príjmovými kategóriami, je DPH. DPH by sa mohlo znížiť na 18% bez toho, aby sa zmenili iné položky v štátnom rozpočte.

 

V prípade priemerneho príjmu a teda mesačných výdavkov 800 Eur na položky s DPH, by ostalo v peňaženke 192 Eur na rok. Aj osoba zarábajúca minimálnu mzdu a míňajúca mesačne 300 Eur by to pocítila, získala by 72 Eur ročne. To je dosť pre veriaceho, aby podporil svoju cirkev a ešte mu ja ostane na najobľúbenejšiu kultúrnu aktivitu alebo na zlepšenie situácie svojej rodiny.

 

Zdroj: informácie o štátnych výdavkoch na http://www.cenastatu.sk/vesmir/